Björn Sundberg
Björn är diplomerad ”Addiktolog” och arbetar sedan mitten på 70-talet inom missbruk/beroende området.   
Han har utbildat flera av de företag som är anslutna i  AMD, Arbetsplatser Mot Droger, i tidig upptäckt av riskbruk, missbruk samt beroende. Björn har även haft chefskap inom kommunal och privat missbruk- beroendeinstitution för vuxna samt ungdomar. Han har även arbetat som Alkohol/Drogterapeut inom Rättspsykiatrin i 5 år.  
Att arbeta med personer med missbruk/beroende eller med personer i nära relation med dessa handlar i stor utsträckning om olika former av självinsikt. Att få sätta gränser eller att upptäcka att jag har valmöjligheter och att villigheten till förändring är av stor betydelse är ofta en befrielse.

Detta i kombination med tron på en förändring kan ge resultat. Det handlar om att våga.
Om jag inte tror själv kan någon annan ge förtroende.

 

Vad passar er?
Friskare företag
Organisationsutveckling
Öka din prestation
Tankens kraft
Utveckla din kreativitet
Vilja till förändring
Se framåt - gå vidare!
Fysiska och mentala verktyg för personalen
Öka er försäljning
Boka föreläsare här...

 

 

rutor