Föreläsare
Tommy
Ljusenius
Birgitta Hedström Anki
Hansson
Björn
Sundberg
Kristina
Blombäck
Jimmy Persson, Presentationspsykologi mm Joakim Lönn Anette Follinger; Du blir vad du tänker Åsa Paborn; Konsten att överleva som kvinnlig chef  
Jimmy
Persson
Joakim
Lönn
Anette
Follinger
Åsa
Paborn
 
rutor


Vad passar er?
Friskare företag
Organisationsutveckling
Öka din prestation
Tankens kraft
Utveckla din kreativitet
Vilja till förändring
Se framåt - gå vidare!
Fysiska och mentala verktyg för personalen
Öka er försäljning
Boka föreläsare här...