rutor
Utbildningar/Föreläsningar
I ett läge där över 800 000 människor är sjukskrivna eller förtidspensionerade har hälsan
blivit en strategisk fråga i arbetslivet. Hälsofrämjande arbete är en kvalificerad form av personalutveckling som skapar effektivitet och lönsamhet. I de moderna organisationerna behöver vi personal som kan, vill och orkar arbeta. Till stor del handlar det om att ha kunskaper och ett hälsofrämjande synsätt. Våra utbildningar är bra hjälp på vägen mot ett friskt, hälsofrämjande arbete, och vänder sig till både chefer, beslutsfattare och den övriga organisationen.
Utbud av utbildningar/föreläsningar Utbilda personalen i nya, roliga aktiviteter
Mår du som du förtjänar? Stavgång
Att kommunicera klart Pulsbaserad träning
Att skapa en hälsofrämjande organisation Expanderträning
Att utveckla gruppen Minutmassage
Friskt ledarskap  
IDI  
Instruktionsbok till livet  
Motivation och belöningar  
Utbildning av Hälsoinspiratörer  

 

Event
Utbildningar/Föreläsningar
Våra föreläsare
Friskvårdstävlingar
Ett steg i rätt riktning
Hälsonavet
Övriga tjänster