rutor
Terapeut
Vårt mål är att ge bästa möjliga stöd i olika skeden i livet – för olika situationer och lägen.
Våra terapeuters uppgift är att stödja och vägleda, vare sig det gäller enskilda samtalsformer, gruppsamtal eller anpassade chef- och organisationsutvecklingar.
Vi erbjuder er terapeuttjänster i följande områden:
Psykoterapeut   Alkohol/Drogterapeut
Psykoterapi/Samtalsstöd, enskild/grupp
Konflikt- och stresshantering
Samtalsutbildningar
Handledning/coaching

KRIS och Konflikt
Krishantering
Konflikthantering
Handlingsplaner

  Individuell bedömning om beroende/missbruk
Individuella möten med personer i riskzon
Intervention *mer info*
Det tidiga samtalet *mer info*
Mötet med anhöriga

Utbildningar:
Tidig upptäckt för chefer och arbetsgrupper
Alkoholpolicyns betydelse för arbetsplatsen
Föräldrautbildning

 

 

 

Hälsopartner
Läkare/sjuksköterska
Arbetsmiljöingenjör
Terapeut
Naprapat
Hälsovägledare
Personlig tränare
Massör
Koordinator
Rehabilitering