rutor
Rehabilitering
Många vet att det kan vara ett tungrott arbete att få tillbaka de sjukskrivna till arbetslivet igen. Alla personer är olika och kräver individuella åtgärder efter deras egna specifika behov. Det krävs ökad medvetenhet om orsakerna som ligger bakom, samt hur hela situationen ser ut.

Vår uppgift är samordna arbetet mellan företaget, den sjukskrivne och alla aktörer runtomkring för att på ett effektivt och säkert sätt få tillbaka personen i arbetslivet.

 

  En sjukskrivning kan röra sig om allt från belastningsskador, stress, alkoholproblem och psykiska besvär till komplikationer efter en olycka/operation el dyl.

I en rehabiliteringsprocess arbetar vi därför både med medicinska, fysiska och arbetslivsinriktade åtgärder. Det kan vara allt från anpassning av arbetsplatsen, rehabträning, få hjälp med fria vårdvalet, samtal med terapeut, utbildning till arbetsplatsträning.

Vårt mål är alltid att personen ska komma tillbaka till sitt arbete!

 

Hälsopartner
Läkare/sjuksköterska
Arbetsmiljöingenjör
Terapeut
Naprapat
Hälsovägledare
Personlig tränare
Massör
Koordinator
Rehabilitering