Birgitta Hedström
Birgitta är utbildad socionom och legitimerad psykoterapeut. Hon
har över 20 års erfarenhet av arbete i sjukvården som kurator
och chefkurator.
Arbetet i vården ligger till grund för det konsultarbete Birgitta
bedrivit sedan början av 1980-talet och sedan 1993 arbetar hon
på heltid i sitt eget konsultföretag.
Birgitta arbetar interaktivt och beskrivs som en entusiasmerande
och klok person som på ett lättsamt och underhållande sätt kan förmedla ett seriöst innehåll. För bästa möjliga resultat på kortast möjliga tid skräddarsyr Birgitta alla uppdrag efter den aktuella kundens önskemål och förutsättningar.
Birgitta föreläser/utbildar i ämnena:
  • Kartläggning, analys och bearbetning av processer i organisationer och grupper
  • Stresshantering
  • Utveckling av den psykosociala arbetsmiljön i små och stora organisationer,

 

 

 

 

Vad passar er?
Friskare företag
Organisationsutveckling
Öka din prestation
Tankens kraft
Utveckla din kreativitet
Vilja till förändring
Se framåt - gå vidare!
Fysiska och mentala verktyg för personalen
Öka er försäljning
Boka föreläsare
här...

 

 

rutor