Jimmy Persson
Jimmy har sedan 1998 arbetat som tränare och ledare med pistolskyttar på olika nivåer. Är ordförande för pistol i Svenska Skyttesportförbundet. Har som bakgrund en Elittränarutbildning via Riksidrottsförbundet.
Jimmy har både coach, psykologi- och ledarskapsutbildningar
på universitets- försvars- och förbundsnivå i bagaget och har
hela livet jobbat med människor i både arbets- och privatlivet.

Mycket av erfarenheten kring prestation, utveckling av talanger, ledarskap och coaching har kommit som en naturlig del i vardagen, då han sedan 1986 drivit företag i olika former.
Jimmy föreläser i följande ämnen:
  • Prestationspsykologi – Bäst när det gäller
  • Vetenskapliga metoder för att mäta och utvärdera bästa prestation
  • Coaching och prestationsutveckling
 

 

Vad passar er?
Friskare företag
Organisationsutveckling
Öka din prestation
Tankens kraft
Utveckla din kreativitet
Vilja till förändring
Se framåt - gå vidare!
Fysiska och mentala verktyg för personalen
Öka er försäljning
Boka föreläsare här...

 

 

rutor