Naprapati
En manuell behandlingsform där både muskler och leder behandlas för att nå en bättre  funktion och rörlighet i hela kroppen. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå.   Vilka besvär behandlar en naprapat?
En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbingar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta.
Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. För att nå ett  varaktigt resultat följs behandlingen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.   Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater är: nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
 

 

Hälsopartner
Läkare/sjuksköterska
Arbetsmiljöingenjör
Terapeut
Naprapat
Hälsovägledare
Personlig tränare
Massör
Koordinator
Rehabilitering
 

 

rutor