Mer om coaching
Coaching skiljer sig från traditionell terapi bland annat genom att vara mer mål- och handlingsinriktad och fokusera på framtiden. Vi utgår från nuläget och ser framåt.   Coaching som metod innebär att coachen ställer frågor som får den som bli coachad att hitta sina egna svar. Coachen lyssnar aktivt och ger feedback.
Det den som blir coachad som får formulera lösningen på problemen eftersom han eller hon är expert på de egna frågeställningarna. Coachen tar reda på vem du är, vad du vill och vad du har för mål. Coachens uppgift är sedan att sporra, stötta, inspirera, vägleda och utmana dig att nå dina mål och att vara ditt bästa jag.
Om Coaching:
Coaching är ett sätt att optimera en individs resurser
Coaching bygger på viljan till förändring.
En coach förflyttar en person från en punkt i livet till en annan.
Relationen mellan coach och den som coachas präglas av partnerskap.

 

Coaching
Olika typer av coaching
Mer om coaching
Våra coacher
 
 

 

>>>
1(2)
rutor