Anki Hansson
Anki Hansson har 28 års erfarenhet av att arbeta med människor i olika roller som förskollärare, chef, friskvårdskonsulent, stresspedagog, massör, instruktör, coach och utbildare. sdasdasdasdadad
Hon har ett brinnande intresse för personal- och arbetsmiljöfrågor i kombination med hälsa och livsstil. Hennes utbildningar ligger inom beteendemedicin och hälsopsykologi samt alkohol och droger i arbetslivet och hon har en beteendevetarexamen vid Mittuniversitetet.
Hennes föreläsningar och utbildningar innehåller alltid en mix av fysiska och mentala verktyg för både kropp och knopp. Innehållet anpassas till de behov som finns för en strategisk utveckling för företaget både på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

Anki föreläser, utbildar inom områdena:
  • Friskfaktorer, strategisk hälsoutveckling och hälsofrämjande organisationer
  • Friskt ledarskap och policyarbete
  • Beteende- och livsstilsfrågor

 

Vad passar er?
Friskare företag
Organisationsutveckling
Öka din prestation
Tankens kraft
Utveckla din kreativitet
Vilja till förändring
Se framåt - gå vidare!
Fysiska och mentala verktyg för personalen
Öka er försäljning
Boka föreläsare här...

 

 

rutor