Medarbetare
Bo Dahlström   Berit Lundin
Företagets ägare och VD
Koordinator och coach
E-post: bo@ech.nu


  Hälsovägledare
Massör
Kristina Blombäck    
Hälsovägledare
coach, föreläsare och
utbildare


     
Om oss
Historik
Medarbetare
 
 
 

 

 

 

rutor