Läkare - Sjuksköterska
Våra läkare och sjuksköterskor utför alla förekommande undersökningar och provtagningar som vid en läkarmottagning; Vi har vaccinationsservice, gör hälsoundersökningar och utfärdar intyg för körkort, arbeten och liknande. Att vara ansluten till vår Hälsopartnerdel är gratis.
I stället för anslutningsavgifter lägger vi fokus på att koordinera och administrera så att ingen faller mellan stolarna, då vi tycker att pengarna istället ska läggas på personalens enskilda hälsa. Ni betalar därför bara för de tjänster som era anställda utnyttjar.
Medicinsk hälsokontroll
Läkarundersökning
Laboratorieanalyser
Spirometri (Lungfunktion)
Audiometri (hörseltest) och Synundersökning
Vaccinationer
Alkohol/Drogtest
Utbildning Första hjälpen/Hjärt- och lungräddning
Lagstadgade medicinska kontroller enl AFS 2005:6
Ord läkar/sjuksköterskemottagning vid behov
 
 

 

Hälsopartner
Läkare/sjuksköterska
Arbetsmiljöingenjör
Terapeut
Naprapat
Hälsovägledare
Personlig tränare
Massör
Koordinator
Rehabilitering
 

 

rutor