Koordinator
Vi erbjuder er en personlig kontakt
En koordinators uppgift är att effektivt lösa de administrativa uppgifterna i ett hälsoarbete. Via personliga kontakter ska koordinatorn snabbt kunna spegla behovet av åtgärder och bolla ärendet vidare till de rätta hälsoinsatserna.
Vi fångar upp behovet och ser till ingen ska ”falla mellan stolarna”.
  Detta görs genom regelbundna platsbesök, möten och intervjuer med berörda parter och att stämma av hälsoarbetet med både friskvårdsgrupp, ledning och de anställda.
Koordinatorn är alltid uppdaterad om statusen på företagets hälsoarbete och de anställdas hälsa och fungerar som företagets coach och bollplank inom hälsofrågorna.
Fler uppgifter för en koordinator
Personlig rådgivning med de anställda.
Kunna identifiera riskindivider och koordinera dessa till snabba åtgärder
Arbeta fram individuella planer med utgångspunkt från varje medarbetares hälsostatus Vara coach för anställda med speciella problem/behov
Samordna alla funktioner inom hälsovården, såsom sjukvård, naprapat, terapeut osv.
Hålla kontakt med de sjukskrivna för att på ett effektivt sätt få dessa tillbaka till arbetslivet.
Samordna utbildningar och aktiviteter som främjar hälsan i olika områden
Kan ingå i företagets friskvårdsgrupp, skyddskommitté mm.

 

Hälsopartner
Läkare/sjuksköterska
Arbetsmiljöingenjör
Terapeut
Naprapat
Hälsovägledare
Personlig tränare
Massör
Koordinator
Rehabilitering
 

 

rutor