Hälsovägledare
En Hälsovägledare är nästintill oumbärlig i ett långsiktigt och framtidstänkande hälsoarbete. Det är han/hon som oftast får den personliga kontakten med den anställda och som har möjligheten att påverka och vägleda personerna i sitt hälsoarbete och till ett friskare liv.   Där man får fram en bra bild över hur den aktuella hälsan ser ut just nu. Utifrån personens behov och moti-vation tar vi fram en individuell hälsoplan.
En bra start i ett första möte med en hälsovägledare brukar vara att göra en Hälsoprofilbedömning (HPB) eller en livsstilsanalys. Vidare kan hälsovägledaren genomföra hälsofrämjande tjänster på arbets-platsen som t.ex:
  Kostrådgivning, kostregistrering, viktreducering, tobaksavvänjning, massage, personliga träningsprogram, gruppträning, stresshantering, mental träning och utforma personliga hälsoplaner.

 

Hälsopartner
Läkare/sjuksköterska
Arbetsmiljöingenjör
Terapeut
Naprapat
Hälsovägledare
  Hälsoprofilbedömning
  Nulägesanalys
Personlig tränare
Massör
Koordinator
Rehabilitering
 

 

rutor