Kristina Blombäck
Kristina är utbildad inom mental träning, utbildad Hälsovägledare och dip. massör.  
Hon jobbar idag som utbildningsansvarig på KY Hälso-vägledarutbildningen i Sundsvall där hon undervisar i mental träning, massage, hälsoplaner samt hälsovägledning/ coaching.
Tidigare var Kristina sportchef i Riksgränsen under 15 år. 1994 deltog hon i en expedition till Kina, Mustagata 7648 mhv
Ämnen som Kristina föreläser i
  • Mental träning; Hur du på ett fantastiskt sätt kan påverka dig själv till ett rikare liv
  • Stress; Hur du kan möta alla krav och utmaningar i livet och forfarande må bra
  • Hälsa; Vad är hälsa? Vad är hälsa för mig? Hur kan jag leva ett mer hälsosamt liv? 
Motto. Det viktigaste är inte varifrån man kommer utan vart man är på väg!

 

Vad passar er?
Friskare företag
Organisationsutveckling
Öka din prestation
Tankens kraft
Utveckla din kreativitet
Vilja till förändring
Se framåt - gå vidare!
Fysiska och mentala verktyg för personalen
Öka er försäljning
Boka föreläsare här...

 

 

rutor