Ett steg i rätt riktning
Event & Coaching Hälsopartner AB är arrangörer av, Ett steg i rätt riktning.
Ett väl genomarbetat konditionskoncept där målet är att de ställda ska förbättra sin kondition så mycket som möjligt. Ett annat mål med arrangemanget är att öka andelen fysisk aktiva - Hela 70 % av deltagarna brukar förbättra sin kondition.
  Fysisk aktivitet är motgiftet. Stora mängder material, erfarenheter och vetenskapliga bevis visar att regelbunden rörelse ger människor i alla åldrar, män och kvinnor, fysiskt, socialt och mentalt god hälsa och allmänt välmående.
Bakgrund
Sjukdomar som inte är smittsamma, som t ex diabetes, sjuklig fetma och hjärt- och kärlsjukdomar, har blivit en stor epidemi i alla samhällen, både rika och fattiga. Detta beror till stor del på en motsvarande epidemi av stillasittande, ohälsosamma livsstilar, kostförändringar och en ökad tobaksanvändning.
Syfte
"Ett steg i rätt riktning" är en lagtävling där syftet är att stimulera till ökad fysisk aktivitet på er arbetsplats.
 

 

Event
Utbildningar/Föreläsningar
Friskvårdstävlingar
Ett steg i rätt riktning
Hur går det till?
  Referenser
Hälsonavet
Övriga tjänster

 

 

 

 

rutor