Coaching
Olika typer av coaching
Mer om coaching
Våra coacher
 
 

 

Om du alltid gör som du alltid har gjort, får du alltid samma resultat!
Behöver du hitta nya vägar ur ett beteendemönster, stärka din självkänsla, få kraft till förändringar, hitta motivationen att komma igång med träning eller lägga om kosten, eller kanske hantera stress?
Då är coaching det rätta valet för dig! Syftet med coaching är att klargöra skillnaderna mellan nuvarande och önskad situation och kan handla om vadsomhelst i ditt liv – privat eller på jobbet.
Du får hjälp att bli medveten om dina inneboende resurser och vad som ev. hindrar dig att nå önskeläge. Vi jobbar lösningsfokuserat, hittar nya infallsvinklar till problem och nya utgångspunkter att agera ifrån. Det är först när man är medveten om ett problem som man kan göra någonting åt det.Hitta nya vägar i ditt liv – Våra coacher är med och stöttar dig till 100 %