Arbetsmiljöingenjör
God arbetsmiljö är viktigt för både arbetsglädjen, organisationen, produktiviteten och den enskilda hälsan. Vi hjälper er med att starta upp och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Om ni efter en inspektion från Arbetsmiljöverket fått ett inspektionsmeddelande om eventuella brister kan vi hjälpa er med att åtgärda dem.
Vi är med hela vägen
Vår arbetsmiljöingenjör hjälper dig till att få en god arbetsmiljö på arbetsplatsen.
Genom att analysera företagets behov inom arbetsmiljöområdet, utvecklar vi sedan företagets behov tillsammans med VD/ledningsgrupp. Vi arbetar fram förslag till åtgärdsprogram och medverkar sedan vid genomförandet av dessa.
Hälsopartner
Läkare/sjuksköterska
Arbetsmiljöingenjör
Terapeut
Naprapat
Hälsovägledare
Personlig tränare
Massör
Koordinator
Rehabilitering
 

 

Tjänster
Inventeringar av arbetsmiljön
Rådgivning
Medverka i skyddskommittémöten mm
Utredningar av kemiska och fysiska arbetsmiljöfaktorer
Riskanalyser
Utbildningar
  Systematiskt arbetsmiljöarbete
  Grundläggande arbetsmiljöutbildningar
  BAM – Bättre arbetsmiljö
  Fysikaliska arbetsmiljörisker
  Kemiska arbetsmiljörisker
  Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Upplägg av kemikalieregister, hanterings- och skyddsföreskrifter Bedömning av kemiska hälsorisker
 
rutor