Joakim Lönn
Joakim arbetar som lednings- och personalutvecklingskonsult.
Han har genom tidigare arbete i idrottsrörelsen fått goda kunskaper inom ledarskap och personlig utveckling. Joakim arbetar i hög grad med prestationshöjande uppdrag som sälj- och ledningsutveckling.
Joakim utbildar i följande ämne:
  • Säljutbildning
Säljutbildningen går ut på att arbeta med att öka säljresultaten i organisationer. Hur går en organisation från 20 nya kunder i
veckan till 250 med i stort sett samma personal?
Joakim går här igenom koncept som Sales Call Reluctance® - säljhinder och SSPA™ - säljstilar. Försäljningen är hjärtat i varje företag som vill öka sin omsättning. Om du vill sälja mer behöver du arbeta mer med prospekts. Vi hjälper dig att känna dig mer bekväm i prospekteringssituationer vilket leder till högre kontaktproduktivitet och fler affärer.

 

Event
Utbildningar/Föreläsningar
Våra föreläsare
Friskvårdstävlingar
Ett steg i rätt riktning
Hälsonavet
Övriga tjänster

 

 

rutor