rutor
Tommy Ljusenius
Tommy har examen inom samhälls- och beteendevetenskap
och har varit chefsutvecklare inom försvaret under 18 år. Friskvårdsansvarig inom försvarets största myndighet (FMV) i
11 år. Ordförande i Föreningen ”Friskvård i arbetslivet”
1995 – 2003. Medförfattare till böckerna: Friskt ledarskap, Hälsofrämjande som affärsstrategi, Mår du som du förtjänar?
och Instruktionsboken till livet. Författare till Lantmännens chefsutbildningsguide: Vår guide till hälsofrämjande ledarskap.
Tommy är en mycket erfaren lärare med över 30 år i katedern. Han är själv mycket engagerad i frågan kring hälsan på arbetsplatsen och hans entusiasm smittar av sig på åhörarna. Hans föreläsningar lämnar sällan någon oberörd.
Tommy föreläser bl a om följande ämnen:
  • Ledarskap ur ett hälsoperspektiv
  • Hälsofrämjande organisationer
  • Livsstil och hälsa

 

Vad passar er?
Friskare företag
Organisationsutveckling
Öka din prestation
Tankens kraft
Utveckla din kreativitet
Vilja till förändring
Se framåt - gå vidare!
Fysiska och mentala verktyg för personalen
Öka er försäljning
Boka föreläsare här...