Björn Sundberg
Björn är diplomerad ”Addiktolog” och arbetar sedan mitten på 70-talet inom missbruk/beroende området.   
Han har utbildat flera av de företag som är anslutna i  AMD, Arbetsplatser Mot Droger, i tidig upptäckt av riskbruk, missbruk samt beroende. Björn har även haft chefskap inom kommunal och privat missbruk- beroendeinstitution för vuxna samt ungdomar. Han har även arbetat som Alkohol/Drogterapeut inom Rättspsykiatrin i 5 år.  
Att arbeta med personer med missbruk/beroende eller med personer i nära relation med dessa handlar i stor utsträckning om olika former av självinsikt. Att få sätta gränser eller att upptäcka att jag har valmöjligheter och att villigheten till förändring är av stor betydelse är ofta en befrielse.

Detta i kombination med tron på en förändring kan ge resultat. Det handlar om att våga.
Om jag inte tror själv kan någon annan ge förtroende.

 

Event
Utbildningar/Föreläsningar
Våra föreläsare
Friskvårdstävlingar
Ett steg i rätt riktning
Hälsonavet
Övriga tjänster

 

 

rutor