Att tänka på vid köp av företagshälsovård
Konkurrensen inom företagshälsovården är svag. Priset styr och höga ambitioner sjunker ofta tillbaka till "det gamla vanliga".

Företaget Opic har synat offentliga upphandlingar inom företagshälsovården. Totalt 467 upphandlingar under sex år har studerats och enkäter om utvärdering av utfallet har besvarats av köpare och leverantörer, stat/kommun/landsting kontra företagshälsovårdsenheter.
Ett genomgående intryck är att det saknas konkurrens inom branschen. I fyrtio procent av alla fall har en eller två hälsor lämnat anbud. De tre stora: Previa, Feel Good och Curera dominerar och är med vid i stort sett alla upphandlingar.
- Flera köpare har dåliga kunskaper om vad de vill ha och många säljare har svårt att formulera vad de erbjuder, säger Daniel Eriksson, marknadschef vid Opic. Det är en stor brist på dialog. Mötesplatser saknas.
Ambitionsnivån är stor hos båda parter, initialt. Men det visar sig att medan man sålt in förebyggande insatser, så blir utfallet framför allt eftervård typ rehabilitering. Allt återgår oftast till "den gamla vanliga företagshälsovården".

Artiklar
Hur lyckas man med friskvård?
Att tänka på vid köp av företagshälsovård
Rekommenderad motion för vuxna under 65 år
Träning
på arbetstid lönar sig
Tolv friskvårdsråd
rutor
>>>
Fortsätt.....
1(2)