Anki Hansson
Anki Hansson har 28 års erfarenhet av att arbeta med människor i olika roller som förskollärare, chef, friskvårdskonsulent, stresspedagog, massör, instruktör, coach och utbildare. sdasdasdasdadad
Hon har ett brinnande intresse för personal- och arbetsmiljöfrågor i kombination med hälsa och livsstil. Hennes utbildningar ligger inom beteendemedicin och hälsopsykologi samt alkohol och droger i arbetslivet och hon har en beteendevetarexamen vid Mittuniversitetet.
Hennes föreläsningar och utbildningar innehåller alltid en mix av fysiska och mentala verktyg för både kropp och knopp. Innehållet anpassas till de behov som finns för en strategisk utveckling för företaget både på individ-, grupp-, och organisationsnivå.

Anki föreläser, utbildar inom områdena:
  • Friskfaktorer, strategisk hälsoutveckling och hälsofrämjande organisationer
  • Friskt ledarskap och policyarbete
  • Beteende- och livsstilsfrågor

 

Event
Utbildningar/Föreläsningar
Våra föreläsare
Friskvårdstävlingar
Ett steg i rätt riktning
Hälsonavet
Övriga tjänster

 

 

rutor