Anette Follinger
Anette är föreläsare, utbildare och coach. Med sin positiva, utvecklande, ärliga och energiska personlighet vill hon att personer ska få möjlighet att öva sin förmåga att se möjligheter och känna sig trygg i den roll de har eller vill ha.
Anette föreläser i ämnet:
  • Du blir vad du tänker
Kan du påverka vad du tänker? Påverkar du dig själv och andra med hur du tänker? Vem sitter i förarstolen i ditt liv? Kan du påverka din dag och ditt liv med dina tankar? Din tanke påverkar ditt agerande som i sin tur påverkar hur andra ser på dig.

 

Hennes motto: ”Du blir vad du tänker och du påverkar själv vart du vill gå”

 

Event
Utbildningar/Föreläsningar
Våra föreläsare
Friskvårdstävlingar
Ett steg i rätt riktning
Hälsonavet
Övriga tjänster

 

 

rutor